8/29/2008

vdo การถักไหมพรม

เมื่อพี่หนูนิดไปออกรายการ SOCIETY

คลิ๊กดู vdo clik

การขึ้นต้นห่วงวงกลม (ก้นหอย)

การถักสัญลัษณ์ X

X คือถักธรรมดาไม่ต้องลดหรือเพิ่ม

การถักสัญลักษณ์ V

V คือการถักเพิ่มโซ่ ถัก 2X ในโซ่เดียวกัน

การถักสัญญลักษณ์ A

A คือการถักยุบโซ่ จาก 2X เหลือ 1X

การถักดอกไม้ติดตัวตุ๊กตา

การถักกระโปรงติดกับตัวตุ๊กตา