10/30/2008

เทียนเจล (เมี่อพี่หนูนิดไปออกรายการ society)
society 8 october 2008พิธีกร คือ น้องต่าย และ น้องครีม